FOTOGRAMETRIE

Možnost skenování objektů a pracovních ploch.

 Výstup z této práce bude pro Vás  foto 3D scan+scan z mračen bodů. Z těchto scanů budete moci získat potřebné rozměry (vzdálenosti) pro další práci.

 Z modelů se mohou pomocí dalších stavebních podkladů stavebních vytvářet chytré modely budov (BIM).

Pasportizace objektu po domluvě možná. 

Další využití:

Zjištění hustoty vegetace, zjištění výškových rozdílů (výškopis) a výpočty kubatur materiálů, vizuální efekt na Váš web a mnoho dalšího.

EXPORT

Výstup je možný v souborech typu .las, .xyz, .rcp (Autodesk), pdf, a fotografie.

Případně nutnosti jiného typu souboru, je možné na domluvě.