3D LASEROVÉ SKENOVÁNÍ

Možnost skenování objektů a pracovních ploch.

Sken proběhne pomocí 3D laserového skeneru, případně pomocí fotogrammetrie.

 Výstupem této práce bude pro Vás 3D scan z mračen bodů, případně 3D foto model budovy. Z těchto skenů budete moci získat potřebné rozměry (vzdálenosti) pro další práci.

K naskenování Vám můžeme nabídnout:

 Vytvoření stavebních výkresů, BIM modelu nebo jednoduchého pasportu objektu.

V případě, že budete mít stávající projektovou dokumentaci, doplníme Vám stav skutečného provedení.

Další využití:

Zjištění hustoty vegetace, výškových rozdílů (výškopis) a výpočty kubatur materiálů, vizuální efekt na Váš web...

EXPORT

Scan mračen bodů je možný ve formátu typu .las, .xyz, .rcp (Autodesk), .laz, pdf a fotografie.

Jiný typ formátu možný po domluvě.