PASPORTIZACE

 Nabízíme vytvoření pasportu (projektové dokumentace objektu) v případě nutnosti získat stavební povolení, rekonstrukce či prodeje Vašeho majetku, nesrovnalosti v katastru nemovitostí či stavby na černo...

Také jsme Vám schopni poskytnout a zajistit prostředky potřebné pro získání stavebního povolení.


Co přináší nový stavební zákon od 1. ledna 2024?

Větší transparentnost, ochranu investic a řadu nových možností pro vlastníky nemovitostí. Pasportizaci objektů můžete využívat k:

  1. Legalizaci staveb: Zaměření stávajícího objektu geodetem a dále vytvoření projektové dokumentace.
  2. Překreslení nemovitosti v katastru nemovitostí: Odstranění nesrovnalostí v katastru a zajištění správných údajů.
  3. Získání přesné projektové dokumentace


S naším týmem odborníků můžete očekávat kvalitní a efektivní pasportizaci Vaší nemovitosti. Naše služby zahrnují:

  1. Kompletní projekční dokumentaci: Vytvoření pasportu s detailní projekční dokumentací.
  2. Poradenství v právních otázkách: Poskytujeme odbornou pomoc v otázkách legalizace a stavebního povolení.
  3. Kontrola nesrovnalostí: Prověříme katastr nemovitostí a odstraníme případné nesrovnalosti.
  4. Získání BIM modelu: Vytvoření informačního modelu budovy.